Blog

APN KREDITI-izmjene i dopune zakona o subvencioniranju
Novosti

APN KREDITI-izmjene i dopune zakona o subvencioniranju

Ministarstvo je u javno savjetovanje uputilo prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o subvencioniranju stambenih kredita s konačnim prijedlogom...
Read More
Kupnja nekretnine
Blog

Kupnja nekretnine

Pri kupnji stana ili kuće dobro provjerite dokumentaciju - izvadak iz zemljišne knjige, građevinsku dozvolu ili drugi odgovarajući akt za...
Read More
Lokacijska informacija
Blog

Lokacijska informacija

Kada se kreće u gradnju i analizu mogućnosti gradnje prvi od termina s kojim ćete se susresti je: lokacijska informacija.Sadržaj lokacijske...
Read More
Što je tabularna isprava/izjava?
Blog

Što je tabularna isprava/izjava?

Tabularna isprava/izjava je dokument kojim prodavatelj izjavljuje da je nekretnina u cijelosti isplaćena te da dopušta upis prava vlasništva u...
Read More
Geodetski projekt – što je i kako do njega
Blog

Geodetski projekt – što je i kako do njega

Jedan od sastavnih dijelova kojim se ishodi građevinska dozvola te uz koju se određuje formiranje građevne čestice i/li kako će...
Read More
Uporabna dozvola, što to znači za kupnju nekretnine?
Blog

Uporabna dozvola, što to znači za kupnju nekretnine?

  Uporabna dozvola dokaz je da je nekretnina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom i da se smije upotrebljavati. Vrlo...
Read More