Lokacijska informacija

Lokacijska informacija

Kada se kreće u gradnju i analizu mogućnosti gradnje prvi od termina s kojim ćete se susresti je: lokacijska informacija.
Sadržaj lokacijske informacije propisan je Zakonom o prostornom uređenju. Ona nas upoznaje s namjenom prostora, da li se smije i što se smije graditi, pod kojim uvjetima, te koji je prostorni plan u primjeni za česticu koja nas interesira.

Radi se dakle o općim informacijama koje nam mogu biti korisne kako bi znali na što treba obratiti pozornost u planiranju i projektiranju. Ipak, lokacijska informacija zbog svog uopćenog sadržaja nije dovoljna kako bi znali da na čestici možemo projektirati i graditi upravo ono što želimo.

Analiza parcele, ključna je stavka prije kupnje zemljišta ili razmišljanja o gradnji.
Čak i u situacijama kada nam lokacijska informacija postavlja prilično jednostavne uvjete, kada se čini da smo veličinom čestice znatno iznad propisanih minimuma, da imamo pristupni put i sve drugo što je potrebno, može se dogoditi da nam se nametne niz drugih prepreka koje će poremetiti naše planove.

Prva od stavki koja može znatno oslabljeti naizgled povoljnu lokacijsku informaciju je oblik čestice. Loš oblik i orijentacija čestice negativno će utjecati na željenu kvadraturu kuće, njezin oblik, raspored i funkcionalnost.  U ekstremnim slučajevima može se dogoditi da ne možemo čak ništa suvislo ni graditi.
Udaljenost od međa, smještaj parkirnih mjesta, postotak zelenila, neki su od osnovnih uvjeta koje treba uvažavati u projektiranju. Samostojeće, poluugrađene i ugrađene kuće, sve one imaju svoje parametre i udaljenosti koje su propisane prostornim planom no ukoliko se dogodi da je pored vas  kuća  koja je ozakonjena mimo prostornog plana i tada se neke relacije mijenjaju. Lokacijska informacija DA, ali samo za opće informacije.
Za pravi posao i kako ne bi kupili lošu i neupotrebljivu parcelu, najbolje je angažirati arhitekta za kvalitetnu analizu kako bi se provjerilo da li je željena gradnja izvediva i što se u konačnici može dobiti, u pogledu veličine, izgrađenosti, orijentacije i sl.