Uporabna dozvola, što to znači za kupnju nekretnine?

Uporabna dozvola, što to znači za kupnju nekretnine?

 

Uporabna dozvola dokaz je da je nekretnina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom i da se smije upotrebljavati. Vrlo je važno pri kupnji provjeriti legalnost građevine, a to znači građevinsku odnosno uporabnu dozvolu. Sama građevinska dozvola nije dokaz. Primjerice, moguće je da je pri gradnji povećana kvadratura prostora (za što nisu plaćeni doprinosi odnosno javna davanja), a zbog čega vi možete snositi posljedice. Također, u slučaju da u budućnosti želite obavljati radove na građevini za koje je potrebno ishoditi građevinsku dozvolu, nedostatak uporabne dozvole također vam može predstavljati problem.

Važno je napomenuti, kako i banke u pravilu traže predočenje uporabne dozvole u postupku odobravanja stambenih kredita. Prodavatelj bi vam prije kupnje trebao predočiti uporabnu dozvolu (ili rješenje o izvedenom stanju) s klauzulom pravomoćnosti, a u slučaju da se ipak odlučite na kupnju prije ishođenja takvog dokumenta, bilo bi dobro da barem angažirate stručnu osobu (arhitekta) koji bi vam provjerio da li je nekretnina na terenu izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom, iako takav izlazak arhitekta na teren nema značaj službene potvrde o dozvoli uporabe građevine, on služi isključivo za potrebe vaše procjene mogućnosti kupnje i potencijalnih prepreka.